Op de camping

Er wor­den diverse activiteit­en geor­gan­iseerd op de camp­ing, er is iedere dag wel iets te beleven!

Lees verder

Paardri­j­den

The area sur­round­ing Domaine d’Es­per­basque lends itself to horse­back rid­ing, which is orga­nized from the camp­site, beau­ti­ful rides with guid­ance. Every night there is a trail of two hours in the hilly region. These rides are for expe­ri­enced rid­ers. After the begin­ners class­es, there is… 

Lees verder

Vanu­it de camping

Raften, kayakken, canyon­ing, karten, paint­ballen… Alti­jd al willen doen? Al deze activiteit­en wor­den geor­gan­iseerd vanu­it de camp­ing. Inschri­jven hier­voor is op de camping.

Lees verder

Zwem­men

Zwem­men kan natu­urlijk in het zwem­bad op de camp­ing, maar iedereen heeft wel eens geho­ord over de hoge gol­ven van de Atlantis­che kust!

En wat dacht je van het frisse heldere water van de riv­ieren (Gaves genoemd) in de buurt en de hele dag dijken bouwen?

Lees verder

R4 Ver­hu­ur

Beleef op z’n Frans” onze prachtige omgev­ing in een Franse klassiek­er: de Renault 4!

Lees verder

Wan­de­len

Meer dan 5.000 km wan­del­paden lopen kriskras door het departe­ment Pyrenées-Atlan­tiques. De paden van de streken Béarn en Basken­land zijn geel gemar­keerd, hebben een beweg­wi­jz­er­ing en wor­den onder­houden door de lokale autoriteiten.

Lees verder

Fiet­sen

Pyrenées Atlan­tiques, één van de departe­menten dat jaar­lijks bezocht wordt door de Tour de France. Van prachtige plooiende omgev­ing van de Béarn en Basken­land tot de hoge top­pen en de cols van de Pyre­neeën. Lekker de omgev­ing ont­dekken of sportief de Pyre­neeën in; op de race­fi­ets, toer­fi­ets of elec­trische fiets, er is voor alle niveaus iets te ontdekken.

Lees verder

Hard­lopen

Voor degene die tij­dens de vakantie zijn con­di­tie op peil wil houden of miss­chien voor degene die de gezel­lige bar­be­cueav­ond er uit wil sporten hebben wij een aan­tal hard­looproutes uit­gestip­peld op vol­go­rde van afstand.

Lees verder

Vis­sen

De gaves (snel­stromende riv­ieren in de Béarn) en riv­iert­jes vor­men een uit­ge­breid water­netwerk (4500 km) waar­van het meren­deel gerangschikt is in 1e cat­e­gorie voor vissen.

Lees verder