Raften, kayakken, canyon­ing, karten, paint­ballen… Alti­jd al willen doen?

Al deze activiteit­en wor­den geor­gan­iseerd vanu­it de camp­ing. Inschri­jven hier­voor is op de camping.

Wine Tast­ing

Naast de camp­ing ligt een van de wijn­gaar­den van Domaine Lapeyre-Guil­he­mas.

Weke­lijks gaan we wijn­proeven en kri­j­gen we een rondlei­d­ing door de cave. 

Nederlands/​Engels gesproken.

Raften en kayakken

Raften, kanoraft, en kayak wor­den op de nabi­je riv­i­er Gave d’Oloron” geor­gan­iseerd. Dit in samen­werk­ing met clubs in de omgeving. 

In een riv­i­er met stroomver­snellin­gen wor­den de tech­nieken aan­geleerd van deze watersporten. 

Raften is met een tien­tal per­so­n­en in een rub­beren boot, samen­werk­ing en veel plezi­er zijn hier­bij onvermijdelijk. 

Een kayak wordt bemand door één of twee per­so­n­en, meer zelf­s­tandigheid maar ook veel spannender. 

De min­i­mum leefti­jd is 8 jaar voor kayak en 6 jaar voor raften, kinderen moeten goed kun­nen zwem­men om mee te doen.

Canyon­ing

Canyon­ing met Pyrenées-Aven­tures-Nou­velles vin­dt plaats in de Pyre­neeën. Span­ning en sen­satie! Klim­men, klauteren, abseilen, in water­bekkens sprin­gen en met het water meeglijden.

Het is ook mogelijk om Speleo Canyon­ing te doen, canyon­ing onder de grond! Voor de echte bikkels!

Min­i­mum­leefti­jd: 14 jaar.

Karten

Karten met Kart­ing Briscous op een buiten­baan van 1200 meter in een snelle kart (75km per uur!). Wie maakt de snel­ste ronde?

Min­i­mum­leefti­jd: 12 jaar.

Paint­ball

In een bos, oplet­ten geblazen! Je kunt zo maar af zijn, door­dat je een ver­fvlek op je pak hebt! Paint­ballen met Ban­zai Paint­ball: span­nend, strate­gisch, team­work en leuk! Twee teams stri­j­den om de winst van de ver­schil­lende rondes.

Min­i­mum­leefti­jd: 16 jaar (vanaf 14 jaar onder begelei­d­ing van de ouders).

Para­pen­ten

Op aan­vraag is het mogelijk om te para­pen­ten in de Pyre­neeën met Air Atti­tude. Voel je zo vrij als een vogel en geni­et van het prachtige uitzicht over de Pyreneeën.