Zwem­men kan natu­urlijk in het zwem­bad op de camp­ing, maar iedereen heeft wel eens geho­ord over de hoge gol­ven van de Atlantis­che kust!

En wat dacht je van het frisse heldere water van de riv­ieren (Gaves genoemd) in de buurt en de hele dag dijken bouwen?

In de Gave”

De camp­ing ligt in het gebied Béarn des Gaves” oftewel: de Béarn van de riv­ieren. Een zeer uit­ge­breid water­netwerk maakt deze omgev­ing niet alleen aantrekke­lijk voor vis­sers, maar ook voor zwem­mers! Het water is hier helder en ver­fris­send. De eerste plek­jes bij de riv­i­er (Gave d’Oloron) zijn te vin­den bij Sauvet­erre de Béarn (7 km van de camp­ing). Het is mogelijk om vanaf Sauvet­erre de weg te ver­vol­gen richt­ing Navar­renx. Diverse boeren­wegget­jes geven toe­gang tot unieke plek­jes aan de riv­i­er: met of zon­der schaduw, diep of ondiep (met en zon­der stroming).

De Atlantis­che kust

De Atlantis­che kust geeft een vari­atie aan stran­den voor jong en oud, voor groot en klein! Ons buur­de­parte­ment Les Lan­des” staat bek­end om zijn lange brede stran­den. Het is heer­lijk voor de hele fam­i­lie om daar te geni­eten van de oceaan en de ruimte. 

Iets zuidelijk­er liggen de bek­ende ste­den Bay­onne en natu­urlijk Biar­ritz (vol­gens som­mi­gen de geboorteplaats van het sur­fen in Europa). Heer­lijk om te geni­eten van de mooie stran­den, leuk om te winke­len en de ste­den te bezoeken. 

Meer richt­ing de grens ligt Saint Jean de Luz, een typ­isch Bask­isch vissersdorp. 

Na Saint Jean de Luz, in zuidelijke richt­ing tot de grens met buur­land Span­je, is de aan­wezigheid van de Pyre­neeën te merken: veel rot­sen en hoge rotswan­den, prachtig om te wandelen. 

De laat­ste Franse kust­plaats voor de grens is Hen­daye, een mooi lang en breed strand, zeer geschikt voor kinderen.