Er wor­den diverse activiteit­en geor­gan­iseerd op de camp­ing, er is iedere dag wel iets te beleven!

Zwem­men in het zwem­bad, sprin­gen op de tram­po­lines, trap­pen op de skel­ters, tafel­tennis­sen, bad­minton­nen, voet­ballen, bas­ket­ballen, vol­ley­ballen, in het hooi spe­len, darten, spel­let­jes in de bar. 

Het zwem­bad

Voor een ver­fris­sende duik of een pot­je lum­me­len kun je terecht in het zwembad!

Afmetin­gen: 6m x 12m, diepte: Ondiepe gedeelte 1.10m, diepe (duik)gedeelte 2.20m

Voor de klein­jes is er het peuter­bad (met schaduw)

Afmetin­gen: 4m x 1.50m, diepte: 30cm

Tram­po­lines, skel­ters, zandbak..

Er is een grote en een kleine tram­po­line. De tram­po­lines zijn ook zeer pop­u­lair als hang­plek”… Wil je niet sprin­gen, maar rijd je liev­er een rond­je op de skel­ter? Deze zijn vrij te gebruiken en vind je alti­jd wel in de buurt van de bar. Naast het zwem­bad vind je de zand­bak, met schommels.

Voor jong en oud, voor iedereen is er wel wat te doen!

Sporten

Behendig met een bal? Het sportveld (voet­balveld, vol­ley­balveld en bas­ket­bal­net) en de twee tafel­tennistafels (bin­nen) zijn vrij beschikbaar.

Laat zien hoe goed je bent tij­dens een van de toernooien.

Jeu de Boules

Gooi ook een bal­let­je met uw medekam­peerders op een van onze jeu de boules banen en laat u uitda­gen om mee te doen aan het weke­lijkse toernooi.

Knuffe­len met de dieren

Voor degene die niet wil paardri­j­den kan uit­er­aard met de paar­den knuffe­len als ze op stal zijn. Ook hebben wij koni­j­nen, die het heer­lijk vin­den om geknuffeld te wor­den, soms zijn er meer kinderen dan koni­j­nen in het hok!

Kam­pvu­ur

Geni­eten en zelf mee­helpen bij het kampvuur.

Schi­etwed­stri­jd

Laat zien dat je een echte Robin Hood bent tij­dens een schietwedstrijd.


Dis­co

Iedere week wordt er een kinderdis­co geor­gan­iseerd. Als er vraag naar is organ­is­eren wij dis­co avon­den uit­slui­tend voor de oud­ers, alti­jd een succes!

Mas­sage

Maak de ontspan­ning com­pleet en laat u ver­wen­nen door een Ayurvedis­che mas­sage, de masseur Pierre-Marie komt weke­lijks op de camping.

Zater­dag

Elke zater­dag is er een andere activiteit. Als u zelf ideeen heeft of zin heeft om iets te organ­is­eren dan kan dat ook!

Enkele voor­beelden: zeskamp, tal­en­ten­jacht, spook­tocht, speur­tocht, ladiesnight…

Paardri­j­den

Leren paardri­j­den of mooie buiten­rit­ten mak­en? Dat kan! Meer infor­matie over het paardri­j­den.