Ont­dek deze unieke accomodatie!

Boom­stamhuis­je onder de grond, waar je bij bin­nenkomst een ongek­ende rust en ontspan­ning ondervindt. 

Het bestaat uit een woonkamer, keuken, slaap­kamer met tweep­er­soons­bed, slaapruimte met stapelbed, douche en toi­let en is uit­er­aard sfeer­vol ingericht.

Er is ook een ruim ter­ras met vol­doende schaduw met tafel en stoe­len, ligbed­den, hang­mat. Voor het ter­ras ligt een groot grasveld.

Zie 2020 aan­biedin­gen hier

Er is begonnen met afgraven van de helling. Als basis zijn er 45 aca­ci­a’s van eigen land hor­i­zon­taal gelegd om het huis op te bouwen. De muren en de vlo­er zijn afgew­erkt met hout en het dak is gemaakt van eiken balken en planken. Het geheel is water­dicht gemaakt en tenslotte bedekt met de afge­graven grond. 

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natu­urlijke mate­ri­alen. Het spe­ciale is dat alles hier­door een beet­je scheef is met hier en daar een aflopend of hel­lend plafond. 

Tenslotte wordt door de lig­ging op het zuiden en met een voorgev­el hele­maal van glas opti­maal gebruik gemaakt van licht en warmte. 

Het resul­taat is een uniek huis­je, volop licht en ruimte. In de zomer verkoe­lend door de grond, in de win­ter ver­war­md door de zon.