In de zuid­west­hoek van Frankrijk, begrensd door de Pyre­neeën en de Atlantis­che Oceaan vin­dt u het departe­ment Pyrenées-Atlan­tiques”. Dit departe­ment is onderverdeeld in de Béarn (met Pau als hoofd­stad) en Frans Basken­land (hoofd­stad Bayonne).

In deze gevarieerde, groene streek bij de bergen en de oceaan, hebben door de eeuwen heen ver­schil­lende cul­turen hun invloe­den nage­lat­en. In het hart van de Atlantis­che Pyre­neeën opent de Béarn des Gaves” (Béarn van de riv­ieren) zijn deuren voor ons en laat ons de geweldige rijk­dom van zijn omgev­ing en bewon­ers ontdekken.

Twee kilo­me­ter ten zuiden van Salies ligt Domaine d’Es­per­basque. Door het lieflijke, glooiende land­schap en de cen­trale lig­ging van de camp­ing, kunt u al deze invloe­den in één ogen­blik aan­schouwen. Salies de Béarn ligt in het noor­den van de Béarn des Gaves, samengesteld uit de gemeentes Salies de Béarn, Orthez, Navar­renx en Sauvet­erre de Béarn.

Kaart

Een kaart van het departe­ment Pyrénées Atlan­tiques met belan­grijke plaatsen.

In het geel de Béarn en in het rood Baskenland.

Salies de Béarn

Salies de Béarn ligt op slechts 2km van Domaine d’Es­per­basque. Het is een typ­isch Frans stad­je met een rijke geschiede­nis, ze nodigt ons uit haarzelf en de omgev­ing te ontdekken.

Lees verder

Béarn

Togeth­er with the Basque Coun­try, the Béarn forms the depart­ment of Pyrénées-Atlan­tiques’. Despite the Béarn being a part of France, this region used to be polit­i­cal­ly inde­pen­dent from the for­mer French king­dom. This changed when Hen­ry IV of France (whose birth­place is Pau, the cap­i­tal of the Béarn) became king.

Lees verder

Basken­land

Iedereen heeft wel over Basken­land geho­ord… Lang niet iedereen kent het: het is er groen, de huizen zijn wit, met rode luiken en dak­en. Deze kleuren vin­dt men terug in hun vlag, de Basken zijn er trots op. Ze zijn vrien­delijk, betrouw­baar en gastvrij.

Lees verder

De Kust

Op 55 kilo­me­ter van Domaine d’Es­per­basque ligt de Atlantis­che oceaan met al haar stranden.

Aan de kust van de Pyrenées Atlan­tiques liggen inter­es­sante Bask­ische ste­den als Biar­ritz en Saint Jean de Luz en mooie stran­den met hoge gol­ven waar je kunt zwem­men en surfen.

Lees verder

Span­je

Door de geschiede­nis heen heeft de streek veel con­tacten gehad met Span­je: Spaans Basken­land is drie keer zo groot als het Franse deel.

Lees verder