Heb je je ooit afgevraagd hoe het voelt om onder­wa­ter te ade­men ter­wi­jl je moeit­eloos rondzweefd?

Ons zwem­bad is per­fect uit­gerust voor je eerste duik­er­var­ing. Onze PADI-dive­mas­ter van Scu­ba Dive Adven­tures leert je alle basis­vaardighe­den zodat je zon­der zor­gen het water in kunt! Lees hier meer over je eerste duik.

Wil je meer leren? De oceaan ligt op min­der dan een uur rij­den, je kunt je PADI Open Water bin­nen drie dagen halen!

Wij bieden duik­er­varin­gen en ‑cur­sussen van mei tot okto­ber, of jul­lie met fam­i­lie of vrien­den willen komen, of iets plan­nen als bedri­jf of sport­club, aarzel niet om con­tact met ons op te nemen voor meer infor­matie over de cur­sussen en accom­mo­datie.