Salies de Béarn ligt op slechts 2km van Domaine d’Es­per­basque. Het is een typ­isch Frans stad­je met een rijke geschiede­nis, ze nodigt ons uit haarzelf en de omgev­ing te ontdekken.

Het stad­je wordt ook wel Zout­stad’ genoemd, is bek­end door de zout­bron, waaraan ze haar ontstaan te danken heeft en die vol­gens de bewon­ers gezond­heid en ontspan­ning geeft.

De zoutwin­ning heeft door de eeuwen heen bijge­dra­gen aan de groei en de inkom­sten van haar inwon­ers. Aan het eind van de 18e eeuw is er een kuuro­ord gebouwd, wat zeer bek­end werd. Ieder jaar (2e week­end van sep­tem­ber) wordt het zout­feest geor­gan­iseerd, eten, drinken, muziek, verzierde wagens en zout­wa­ter­dragers wedstrijden.

Tegen­wo­ordig kun­nen we gebruik mak­en van dat kuuro­ord, het zout­wa­terzwem­bad, het zout­mu­se­um, de golf­baan met 18 holes, het Casi­no bezoeken, de bioscoop of con­gres­cen­trum, stap­pen in het cen­trum met zijn bedri­jvigheid, leuke winkelt­jes en terrasjes.

Salies is vanaf de camp­ing zeer gemakke­lijk te voet bereik­baar (20 — 30min). Er is vanaf de camp­ing een grind­pad en ver­vol­gens een tun­nel onder de grote weg door, een heer­lijke wandeling!