Door de geschiede­nis heen heeft de streek veel con­tacten gehad met Span­je: Spaans Basken­land is drie keer zo groot als het Franse deel.

San Sebas­t­ian

San Sebas­t­ian is een Spaanse kust­stad met invloe­den uit de Gouden Eeuw. Het heeft een uit­ge­brei­de cul­turele agen­da met inter­na­tionale jazz- en film­fes­ti­vals. Daar­naast is San Sebas­t­ian beroemd om zijn Pin­tx­os (tapas). Het is heer­lijk om samen met de locale Span­jaar­den de oude straat­jes door te stru­inen en bij ver­schil­lende cafeet­jes tapas te eten.

Ongeveer 100km van de camping.

Pam­plona

Pam­plona was in de Mid­deleeuwen de hoofd­stad van een rijk dat zich uit­strek­te tot ver voor­bij de Pyre­neeën. In de 16e eeuw werd Pam­plona, net als het groot­ste deel van het koninkrijk Navar­ra, ingeli­jfd bij Span­je. De stad is vooral bek­end door de jaar­lijkse stieren­ren­nen tij­dens de San Fer­mín-feesten tussen 6 en 14 juli.

Ongeveer 160km van de camping.

Bil­bao

Bil­bao is de groot­ste stad van Spaans Basken­land. Hier vin­dt u ook een van de vijf Guggen­heim Musea ter wereld, Museo Guggen­heim Bil­bao.

Ongeveer 200km van de camping.