Op 55 kilo­me­ter van Domaine d’Es­per­basque ligt de Atlantis­che oceaan met al haar stranden.

Aan de kust van de Pyrenées Atlan­tiques liggen inter­es­sante Bask­ische ste­den als Biar­ritz en Saint Jean de Luz en mooie stran­den met hoge gol­ven waar je kunt zwem­men en surfen.

Ondres, Hossegor & Capbreton

Ondres, Hossegor en Cap­bre­ton zijn drie plaat­sen aan de kust van buur­de­parte­ment Les Lan­des. Deze stran­den zijn min­der toeris­tisch en met hoge golven.

Bay­onne

Bay­onne is de hoofd­stad van Basken­land en ook een ont­moet­ingspunt van cul­turen. De stad heeft gedurende haar 2000 jaar bestaan ron­dom haar haven, vest­ing en grote kathe­draal en een lev­endi­ge han­del weten te hand­haven. Bay­onne heeft veel mooie gebouwen, een druk uit­gaansleven met in de restau­rants een rijk gesor­teerde keuken. Ga op avon­tu­ur door de kro­nkels van de kleine straat­jes en ont­dek de aan­ge­name ver­rassin­gen van het lev­en in deze stad.

Biar­ritz

Biar­ritz, de stad waar de Atlantis­che oceaan alti­jd haar schoonheid toont. Men vin­dt er grote stran­den, soms enorme gol­ven en een kli­maat waar niet alleen zwem­mers van dromen maar ook surfers. Biar­ritz wordt gezien als de surfhoofd­stad van Europa. En met reden: in 1957 gin­gen hier de eerste surfers van Europa oefe­nen op de golven.

Flaneren langs de boule­vard, een ijs­je op een van de ter­ras­jes, winke­len in het centrum.

In de lieflijke omgev­ing van de kust, veroorza­akt door het zachte kli­maat, kunt u golfen of ontspan­nen in thallassocentra.

Saint-Jean-de-Luz

In Saint-Jean-de-Luz kunt u het plezi­er van de zee ont­dekken eve­nals die van het land. 

De geografis­che lig­ging is ideaal voor liefheb­bers van avon­tu­ur en ont­dekking. Bezoek de stran­den, de haven, de riv­ieren, de bossen, valleien en de bij de bewon­ers zo dier­bare bergen. 

Neem een duik in de geschiede­nis en his­torische plaat­sen. Ga kijken bij ambachtelijk werk, plaat­selijke pro­ducten en andere activiteiten. 

Of ga eten in een van de vele restau­ran­t­jes. Bezoek met het tan­dradtrein­t­je de eerste berg van de keten, La Rhune’.

Cor­niche Basque

Tussen Saint Jean de Luz en Hen­daye vind u een kust­ge­bied genaamd Cor­niche Basque”, dit bescher­mde gebied staat bek­end om haar steile rotswan­den, gevarieerde natu­ur en adem­ben­e­mende uitzicht­en: de Bask­ische kust, de Oceaan, de Pyreneëen (la Rhune) en de Spaanse kust.

Onder surfers is deze omgev­ing bek­end van­wege de Bel­har­ra-Per­dun”, gol­ven van 8 tot 12 meter ontstaan ongeveer eens per jaar van­wege het ondiepe water en de rotsbodem.

Hen­daye

Hen­daye ligt in Basken­land tegen de Spaanse grens aan. Het heeft een strand wat aan te raden is voor kleinere kinderen.