Meer dan 5.000 km wan­del­paden lopen kriskras door het departe­ment Pyrenées-Atlan­tiques. De paden van de streken Béarn en Basken­land zijn geel gemar­keerd, hebben een beweg­wi­jz­er­ing en wor­den onder­houden door de lokale autoriteiten. 

Korte paden, hellin­gen, vlakke stukken, door- of langs het bos… Een orig­inele manier om de omgev­ing van Domaine d’Esperbasque te ontdekken. 

Wij hebben een selec­tie gemaakt van routes die wij aan­beve­len, van kort tot lang. 

De meeste routes hebben de camp­ing als start­punt, voor een aan­tal is het start­punt met de auto te bereiken. 

Het is mogelijk om een PDF van de route te down­load­en (voor gebruik op smart­phone bijv.) en de route in Google maps te bek­ijken. De routes zijn ook te leen bij het ont­vangst van de camping.