Beleef op z’n Frans” onze prachtige omgev­ing in een Franse klassiek­er: de Renault 4!

Neem een duik terug in de tijd en verken de lan­delijke wegget­jes van ons heuvelachtige land­schap. Volg één van de uit­gestip­pelde routes en geni­et volop van deze ervar­ing met adem­ben­e­mende uitzicht­en en oud­er­wetse stad­jes. Kies de aller­mooiste plek voor de heer­lijke pick­nick met lokale spe­cialiteit­en onder het genot van een heer­lijk wijn­t­je van onze buurman.

Ga de uitdag­ing aan en durf oud­er­wets te verd­walen zon­der hulp van GPS of mobielt­je! Een onver­getelijke ervaring!

Wereld­wi­jd gebouwd tussen 1961 en 1992, de Renault 4 is zon­der twi­jfel één van de meest bek­ende en pop­u­laire Franse auto’s.

Van­wege het gemak in onder­houd en veelz­i­jdigheid werd deze auto werke­lijk over­al voor gebruikt, zow­el in de stad als op het plat­te land.

Het was de offi­ciële auto van la Poste, France Tele­com, EDF en de Gen­darmerie (was de enige auto die ze met kepie op hun hoofd kon­den besturen).

U kunt uw R4 pour un jour” per mail reserveren of ter plaatse. Kosten voor de volledi­ge dag met 2 per­so­n­en, pick­nick, route met kaart, tips voor uit­stap­jes en ben­zine: €100,-

Tij­dens het laag­seizoen is het mogelijk om voor een lan­gere peri­ode een R4tje te huren.