De camp­ing bestaat uit 5 velden, allen met ruime kam­peer­plaat­sen en prachtig uitzicht over de heuvels. Deze velden hebben alle­maal hun eigen karak­ter en naam en liggen uit elka­ar, zodat ieder veld een uniek uitzicht heeft.

Alle plaat­sen hebben een gemid­delde opper­vlak­te van 100m² en beschikken over 6 amp elec­triciteit aansluitin­gen. Een deel van de plaat­sen is toe­ganke­lijk voor gehandicapten.

Het Park (Veld A)

Het Park is een vlak ter­rein met grote bomen, geschikt voor car­a­vans, campers en grote tenten. 

De eerste helft is dicht­bij de ingang, manège, bar en san­i­tair met het zicht op de tram­po­lines en het zwem­bad, vooral geschikt voor gezin­nen met car­a­vans en bijzettentjes.

De Heuv­el (Veld B)

Dit veld is uit­slui­tend geschikt voor ten­ten. Mooi gele­gen ter­rasvormige plaat­sen onder de bomen met uitzicht over de vallei en Salies de Béarn.

De Eik (Veld C)

Geschikt voor zow­el campers, car­a­vans en ten­ten. Een plateau met daar omheen ter­rassen, uitzicht naar de schapen­wei en de vallei in het oost­en. Er zijn ook een aan­tal ver­harde plaat­sen die zeer geschikt zijn voor campers.

De Schapen­wei (Veld D)

Het ter­rein is geschikt voor ten­ten, car­a­vans en campers. Een plateau met daar omheen ter­rassen, zon­nig gele­gen met schaduwrijke bomen. Dicht­bij het bos met uitzicht op de heuvels in het oost­en en westen.

De Wijn­gaard (Veld E)

Naast de Heuv­el ligt de Wijn­gaard, een plateau met drie plaat­sen geschikt voor ten­ten en caravans.

Rustig en zon­nig gele­gen met uniek uitzicht over de vallei naar het zuiden en de Pyre­neeën bij helder weer.